S3Chem


De Provincie Limburg neemt deel aan het INTERREG Europe project S3Chem.

Wat is S3Chem?

Het projectvoorstel S3Chem is goedgekeurd onder de 1e call van Interreg Europe. Het project kent als doel om de zogenaamde Smart Specialisation Strategy (RIS3) in alle deelnemende regio’s zo goed mogelijk om te zetten in adequate en nuttige projecten voor wat betreft de sector Chemie & Materialen. De regio’s zullen zich inzetten om daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis en netwerken. De RIS3 is het document, dat elke Europese regio heeft opgesteld als onderliggend strategisch kader voor de huidige generatie Europese programma’s. Limburg heeft deze RIS3 tezamen met Noord-Brabant en Zeeland opgesteld.

Wie doen mee?

De Provincie Limburg is partner in dit project, dat het Duitse Bundesland Saksen-Anhalt als zogenaamde Lead Partner kent. Naast deze twee regio’s doen ook nog de regio’s Catalonië, Asturië, Lombardije, Wallonië en Mazovië (Warschau e.o.) mee. De meeste regio’s kennen elkaar al langere tijd, onder andere vanuit het Europese netwerk ECRN (European Chemical Regions Network).

Hoe gaat het project in z’n werk?

Via een serie van 6 halfjaarlijkse cycli, waarin telkens een thema wordt uitgediept (analyse huidige status, betrokkenheid stakeholders, project ontwikkeling, ondersteuningsinstrumentarium, evaluatie en ontwikkeling actieplan), is dit project ter hand genomen. Dit is vnl. via halfjaarlijkse bijeenkomsten van de projectpartners gebeurd. Ook regionale stakeholders in telkens één van de participerende regio’s zijn uitvoering betrokken middels een voorbereiding daarop in de vorm van informatieverzameling en studies, alsmede de integratie van deze uitkomsten in publicaties en actieplannen voor de deelnemers. Een sterke betrokkenheid van regionale stakeholders is daar onderdeel van. In geval van Limburg zijn dat de Brightlands Chemelot Campus, de aldaar gevestigde researchinstituten (InSciTe, AMBIM, BMC, CHILL), de universiteiten UM en TuE, ESZL en zowel de corporate alsook de MKB-bedrijven o.g.v. Chemie & Materialen. Uiteindelijk heeft het project op het einde van fase 1 (april 2019) een actieplan opgeleverd, dat in de tweede fase zal worden uitgevoerd. Het project eindigt in 2021 en het eindevent (de Final Dissemination Conference) zal op 18 juni 2020 in Limburg op Brightlands Chemelot Campus plaats vinden.

De looptijd van het project is van 1 april 2016 tot 31 maart 2023. In totaal is er voor Limburg een budget van € 291.483,00 voorzien. Daarvan komt 85% als Interreg-subsidie naar de Provincie Limburg. Het project wordt uitgevoerd door het cluster Economie en Innovatie.