Boostersessies Interregprogramma’s


De nieuwe Europese Interregprogramma’s voor de periode 2021-2027 komen er aan. Naar verwachting gaan de programma’s later dit jaar live. In aanloop naar de eerste calls organiseert de Provincie Limburg een aantal project booster sessies om u te helpen met het opwerken van uw Limburgse projectaanvraag.

Interreg

De Europese subsidieprogramma’s ondersteunen samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Projecten moeten bijdragen aan de actuele maatschappelijke opgaven. Denk daarbij onder meer aan de klimaat- energie-, gezondheids, en de landbouw en voedingstransitie, of digitalisering. De definitieve programmadocumenten zijn nog in de maak. Op de websites van de verschillende programma’s kunt u wel alvast een concept versie van het nieuwe programma vinden:

Boostersessie

De boostersessies zijn een steuntje in de rug indien u een beroep wilt doen op een subsidie van één van deze Europese subsidieprogramma’s. Tijdens een boostersessie van anderhalf uur werken de programma-adviseurs samen met u aan uw projectplan. Zoekt u partners voor uw project? Ook daar kunnen de adviseurs mee helpen. Aan het einde van de boostersessie bent u een stap dichterbij het aanvragen van de subsidie.

Voor wie?

De boostersessies zijn voor bedrijven en organisaties in Limburg die een concreet projectplan of projectidee hebben.

Datum en locatie

  • Anderhalf uur durende boostersessie tussen 09.00-17.00 op 29 juni, 30 juni en 2 juli
  • Locatie: Provinciehuis te Maastricht (afhankelijk van de dan actuele corona-maatregelen wordt indien nodig een digitale sessie ingepland, er zal plek zijn voor maximaal 3 vertegenwoordigers per project, digitaal aansluiten met meer personen is mogelijk

Inschrijven

Inschrijven kan tot vrijdag 14 juni 2021 17.00 via dit aanmeldformulier. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Projecten worden geselecteerd op basis van kwaliteit en inpasbaarheid in het betreffende Europese programma. Indien u wordt uitgenodigd voor een sessie wordt u op een van deze dagen ingeroosterd. Reserveer deze data daarom alvast in uw agenda. Uiterlijk 21 juni laten wij weten of u in aanmerking komt voor een booster sessie.


Aanmelden