Passend wonen in de buurt


De Provincie ondersteunt innovatieve, kleinschalige initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van zelfstandige woonvormen voor kwetsbare doelgroepen.

Hier zijn bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam, met hulp vanuit een sociaal netwerk in de buurt. Deze woonvormen zijn een meerwaarde voor de wijk: de bewoners doen mee en ontmoeten buurtbewoners.

In het kader ‘Passend wonen in de buurt’ leest u hoe we gemeenten helpen bij het huisvesten van kwetsbare inwoners.