Huis voor de Zorg


Het Huis voor de Zorg is veranderd en getransformeerd naar Burgerkracht Limburg.

In verband met nieuw beleid van de Provincie Limburg is de opdracht van de organisatie gewijzigd. Daarbij past ook een nieuwe naam. Huis voor de Zorg heet tegenwoordig Burgerkracht Limburg.