Huis voor de Zorg


Huis voor de Zorg is een provinciale organisatie die zich inzet voor mensen die in Limburg zorg nodig hebben. Hier hebben negen organisaties zich verzameld.

Dit zijn onder andere ouderenorganisaties en organisaties van mensen die van geestelijke gezondheidszorg gebruik maken, of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Ook mantelzorgers hebben zich in het Huis voor de Zorg georganiseerd. Huis voor de Zorg ontwikkelt zich op dit moment in de richting van een organisatie voor (kwetsbare) burgers.

De Provincie houdt het Huis voor de Zorg in stand en ondersteunt het financieel. De basis van ons beleid hierbij leest u in het Kader Huis voor de Zorg 2017-2020.