Structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties


Het is van belang voor Limburgers om in hun buurt of wijk een centrale ontmoetingsplek te hebben. Dit is essentieel voor de sociale vitaliteit. Als Provincie hebben wij dan ook een subsidieregeling voor gemeenschapsaccommodaties (2020-2023). Deze is bedoeld voor het ondersteunen van de (her)ontwikkeling van, respectievelijk tot, een unieke gemeenschapsaccommodatie, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Het project betreft de (her)ontwikkeling van, respectievelijk tot, een gemeenschapsaccommodatie.
  • Het project kent een grote lokale maatschappelijke behoefte.
  • De exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie is voor minimaal de eerste vijf jaar na realisatie van het project sluitend.
  • De organisaties die structureel gebruikmaken van de gemeenschapsaccommodatie zijn in meerderheid organisaties zonder winstoogmerk en de activiteiten binnen de gemeenschapsaccommodatie hebben overwegend een niet-commercieel karakter.
  • De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn door de gemeente erkend en bij voorkeur vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid.

De subsidie is maximaal € 100.000,- maar nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken. Een link naar de regeling vindt u op deze pagina onder het kopje Achtergrond.