Structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties


Om sociale interactie te stimuleren wil de Provincie dat er vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodaties zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met de 'Nadere subsidieregels Structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties' ondersteunen we schoolbesturen, verenigingen, stichtingen of gemeenten en coöperaties, die eigenaar zijn van, of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie. Voorwaarden zijn dat de betreffende accommodatie:

  • de enige gemeenschapsaccommodatie in de betreffende plaats is;
  • voorziet in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners;
  • en bijdraagt aan de leefbaarheid.

De subsidie is maximaal € 100.000,- maar nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.