Euregionale gezondheid


De Provincie wil dat er in de Euregio intensiever wordt samengewerkt  op het gebied van gezondheid.

Met name op de onderwerpen: preventieve gezondheid en participatie, kennisdeling en netwerkontwikkeling voor georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

Daarom hebben we de stichting euPrevent gevraagd een uitvoeringsplan Euregionale Gezondheid 2018-2019 op te stellen. Dit plan vindt u op deze pagina.

Inmiddels is ook het onderzoeksrapport ‘Euregionale aanknopingspunten in de zoektocht naar de Limburg-factor’ verschenen. Hierin wordt de gezondheid van Limburg vergeleken met de gezondheid van de rest van de Euregio Maas-Rijn (Belgisch Limburg, Rheinland en Liège).

Ook dit rapport staat op deze pagina, evenals een samenvatting in Nederlands, Frans en Duits.