Euregionale gezondheid


De Provincie wil dat er in de Euregio, op het gebied van gezondheid intensiever wordt samengewerkt.

Met name op de onderwerpen: preventieve gezondheid en participatie, kennisdeling en netwerkontwikkeling voor georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

Daarom hebben we de stichting euPrevent gevraagd een uitvoeringsplan Euregionale Gezondheid 2018-2019 op te stellen. Dit plan zal begin 2018 klaar zijn.

Dan verschijnt ook het onderzoeksrapport ‘Euregionale aanknopingspunten in de zoektocht naar de Limburg-factor’. Hierin wordt de gezondheid van Limburg vergeleken met de gezondheid van de rest van de Euregio Maas-Rijn (Belgisch Limburg, Rheinland en Liège).

Beide rapporten zullen we op deze website publiceren.