Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023 (Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023) (vervallen)


Voor wie

Gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van een gemeenschapsaccommodatie of van een onroerende zaak die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd.

Waarvoor

Voor het ondersteunen van de (her)ontwikkeling van een unieke gemeenschapsaccommodatie, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.