Warmte-energie


De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Dat doen we door energie te besparen, op te wekken en uit te wisselen. Maar ook door een betrouwbaar en vernieuwend netwerk aan te leggen voor energie en warmte.

Natuurlijke energie gaat bijvoorbeeld over het effectief gebruiken van warmte. In Limburg is dat ook belangrijk: bijvoorbeeld voor de steden in Zuid-Limburg, voor de glastuinbouw in Noord-Limburg.

De Provincie werkt daarom samen met bedrijven aan een plan om kansrijke projecten te helpen slagen. Een regionale aanpak past goed daarbij, je kunt warmte namelijk niet over grote afstanden verplaatsen.

Warmte-energie kan op verschillende manieren worden ingezet voor het milieu:

  • Geothermie - In het midden en noorden van Limburg zijn diepe aardlagen die ons in staat stellen  aardwarmte te gebruiken. Vanuit de glastuinbouw is er een duidelijke vraag naar geothermie.
  • Restwarmte - Bij het opwekken van elektriciteit en bij diverse bedrijfsprocessen komt warmte vrij. Deze ‘restwarmte’ kun je nuttig inzetten om bijvoorbeeld ruimten te verwarmen.
  • Warmte-koude opslag - Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of kou op te slaan in de bodem. Zo kun je bijvoorbeeld in de winter gebouwen verwarmen met restwarmte die in de zomer als bijproduct van het koelen is bewaard.
  • Biomassa - Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Wanneer je biomassa verbrandt of vergist, wek je energie op. Denk maar aan hout- en palletkachels of aan groen gas toepassingen.
  • Elektrisch - Bij elektrische energie zet een apparaat elektrische energie om in een andere vorm van energie. Denk hierbij aan infraroodverwarming en het gebruik van warmtepompen.

Activiteiten

We onderzoeken de alternatieven voor aardgas en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Limburg.