Heel Limburg duurzaam - bedrijven


De Provincie Limburg wil helpen met verduurzamen. We geven goede voorbeelden over wat u kan doen om energie te besparen. Daarnaast leidt verduurzaming tot een lagere energierekening. Wat u kunt doen binnen uw bedrijf is afhankelijk van uw situatie.

Waar moet ik beginnen als bedrijf?

Stichting Groene Economie Limburg

De Stichting Groene Economie Limburg wil MKB-bedrijven helpen en ondersteunen met de stap naar duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen zij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bijeen om zo informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Dit betreft steun van wettelijke, technische, financiële en strategische aard. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Groene Economie Limburg.

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen levert een bijdrage aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dat doen zij door in te zetten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Ook zetten zij zich in voor het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen door bijvoorbeeld hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren. Door een groene inrichting van bedrijventerreinen kunnen deze klimaatbestendig worden gemaakt.

De Limburgse Werkgeversvereniging

Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie zet zich in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen en het versnellen van processen door te innoveren. Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van LWV.