Energie


Veel Limburgers willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommigen uit ideële overwegingen:  het streven naar een beter klimaat en milieu. Anderen zien nu de kans om een aangenamer wooncomfort te realiseren. Niet alleen voor verwarming in de wintermaanden, maar ook de koelte in de zomer is steeds vaker van belang.

Voor velen zijn energiemaatregelen nu ook betaalbaar.  Isolatie en zonnepanelen worden door de overheid gestimuleerd door subsidies en aantrekkelijke leningen. Dat zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.  En voor de sociale huursector zijn diverse corporaties in Limburg bezig om de verduurzaming van hun woningbestand versneld te realiseren. Voor de lange termijn worden alternatieve energievoorzieningen onderzocht als waterstof kernenergie en thoriumcentrales.

Er gebeurt al veel op het gebied van energietransitie, maar op korte en middellange termijn komen er nog veel meer ontwikkelingen op Limburg af. De leveringszekerheid van het Nederlandse net staat fors onder druk, Enexis kondigt schaarste in Zuid-Nederland af. Maar ook de rol die gemeenten krijgen in de warmtevoorziening vanuit de nieuwe Warmtewet, zijn in Limburg grote uitdagingen. Tegelijkertijd gaan vernieuwingen in de markt snel en is het nodig dat alle betrokkenen samenwerken. De energietransitie kan immers alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Met deze provinciale energiestrategie willen wij dan ook enerzijds een bijdrage leveren aan de energietransitie,  samen met inwoners, instellingen, overheden en bedrijven.


Achtergrond

Het ‘Dashboard uitvoering Provinciale Energie Strategie’ geeft de stand van zaken van de getalsmatige doelen uit de Provinciale Energie Strategie.