Provinciale Energiestrategie (PES)


Energie en klimaat zijn belangrijke onderdelen in het collegeprogramma 'Vernieuwend Verbinden'. De Provincie wil op basis van eigen ambitie en door de plannen uit het Klimaatakkoord de energietransitie in Limburg mede vormgeven. De plannen worden beschreven in de Provinciale Energiestrategie.

We volgen de indeling van het klimaatakkoord en gaan in op de diverse klimaattafels in relatie tot de provinciale ambitie en rol. Het gaat om de klimaattafels 'Elektriciteit', 'Gebouwde omgeving', 'Landbouw en landgebruik', 'Industrie' en 'Mobiliteit'. Provinciale Staten stellen in juni van dit jaar het beleidskader energie vast: de Provinciale Energiestrategie (PES). Het beleidskader is een dynamisch document en wordt over ongeveer 2 jaar herijkt.

Daarnaast is er een Regionale Energiestrategie. Elke gemeente, maar ook de Provincie en het waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s als deelnemers samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Limburg is opgesplitst in 2 RES-regio’s: de regio Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg.

Wil je meer informatie over de RES in het algemeen, kijk dan op de website van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie: regionale-energiestrategie.nl.