Provinciale warmtevisie


Naast de Provinciale Energiestrategie en Regionale Energiestrategie werken we aan de Provinciale Warmtevisie. Met deze visie willen we de provinciale rol in de warmtetransitie in relatie tot de vele stakeholders vaststellen. Daarbij volgen we met veel aandacht de contouren van de nieuwe Warmtewet.

De Warmtevisie moet handelingsperspectief bieden voor de Provincie en partners. Voor het duiden van kansen maken we gebruik van de kennis en kunde die bij de Regionale Energiestrategie (RES) wordt opgebouwd.

Aan Provinciale Staten wordt in juni 2020 gevraagd om de Provinciale Warmtevisie vast te stellen.

Lees meer over de Regionale Energiestrategieën.