LEKTA en Provinciale Energiestrategie


Weet u nog? LEKTA staat voor Limburgse Energie- en Klimaat Transitie Aanpak. Onder die naam zijn sinds 2018 initiatieven en activiteiten ondernomen om mensen met kennis, kunde en ideeën te verbinden met elkaar. En om de blik ook op de periode na 2030 te richten. Op basis van kennis, ambities, ideeën en de daaruit voortkomende visies en inzichten is een toekomstbeeld geschetst voor Limburg.

Wat gebeurde in 2018?

Op 27 juni 2018 was de officiële start van LEKTA in de Maaspoort in Venlo. Ruim 150 mensen namen hieraan deel. Prof. ir. Jan Rotmans gaf een toespraak. Ook was er een 'analoge sociale mediamarkt' waar mensen hun kennis, droombeelden, concrete ambities en ideeën op een tastbare manier achterlieten.

Dit startevenement werd voorafgegaan door 3 voorrondes in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. Daar waren mensen met verschillende achtergronden welkom: ondernemers, actieve burgers, ambtenaren en academici. Zij brachten letterlijk in kaart wat er al leeft rond de energietransitie in Limburg. Waar in Limburg die initiatieven zijn en wat de plaatselijke aandachtspunten zijn. En wat de verwachtingen voor de toekomst zijn, ook na 2030.

Na het startevenement volgden 3 verdiepende themabijeenkomsten met professionals. Zij keken met professionele blik naar de overlappingsgebieden van energie & digitalisering, energie & mobiliteit en energie & warmte. De sfeer was constructief, leergierig en opbouwend. Bovendien werd er op de lange termijn gedacht. Niet alleen over de periode tot 2030, maar ook over de tijd daarna.

Wat gebeurde in 2019?

Dit alles leverde visies en inzichten op, die grondig werden geanalyseerd. In het voorjaar van 2019 ging Pantopicon in samenwerking met Ronald Otten aan de slag met de ontwikkeling van een toekomstbeeld. Een integraal, prikkelend vergezicht waarin heel wat ideeën en kennis uit dit proces zijn geïntegreerd. In de lente van 2019 werd de eerste versie van dit toekomstbeeld kritisch tegen het licht gehouden. Dit gebeurde in dialoog met 7 energie-experts van binnen en buiten Limburg die van veel verschillende markten thuis zijn.

De kracht van het vooruitdenken

De belangrijkste krachtlijnen van dit toekomstbeeld zijn de volgende:

  • Wat als over 10 jaar zonne-energie is doorgebroken en de norm is geworden?
  • Wat als geothermische energie, turquoise waterstof, synthetische eiwitten, calorieën en energie-cryptotokens Limburgse streekproducten zijn geworden? Op termijn weten we of Limburg een Europees warmteparadijs is of niet.
  • Wat als de energie-infrastructuur niet meer is gecentraliseerd, maar is gedistribueerd? Consumenten worden ook producenten. Dankzij technologie en automatisering worden productie, distributie en opslag diensten die met elkaar worden gedeeld.
  • Wat als er een digitale infrastructuur van artificiële intelligentie, blockchain en Internet of Things aanwezig is die energievraag en -aanbod in real time afstemt op elkaar? Energiegebruikers zijn energieproducenten. De energiemarkt is een brede diversiteit geworden van energie-dienstbedrijven, een beetje zoals we kennen van de apps op onze telefoon.
  • Wat als 80% van onze energievraag uit warmte bestaat en ons energienetwerk daarom een multi-commodity is geworden? Elektriciteit, maar ook waterstof en warmte zijn de voornaamste vormen om op een rationele manier aan de energievraag te voldoen.
  • Wat als grenzen tussen domeinen volledig vervagen? Omdat auto’s en vrachtwagens batterijen op wielen zijn en ook veerboten elektrisch worden aangedreven, vervagen de grenzen tussen mobiliteit- en energiediensten.
  • Wat als nanotechnologie ervoor zorgt dat alles met een oppervlakpotentieel ook fotovoltaïsch is? Straten, ruiten, muren en daken krijgen energie-ontvangende coatings.

We kunnen de toekomst niet voorspellen. Alleen verkennen. Dit toekomstbeeld dient als aanjager van een toekomstgerichte dialoog in en voor Limburg.

Met de komst van het Klimaatakkoord en de actualiteit van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) bevinden wij ons in een nieuwe fase. Een fase die vraagt om implementatie en een heldere rolbepaling vanuit overheden, bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers en ondernemende burgers.

Bij de Provincie Limburg gaan wij dan ook in deze context verder en zetten wij in op deze gerichte opgaven. Met de focus op deze RES’en en de ontwikkeling van een Provinciale Energiestrategie.

De opgehaalde informatie uit de LEKTA-sessies gebruiken wij als input voor deze gerichte opgaven. Zo gaan we dit toekomstbeeld bediscussiëren in de processen rond de beide Regionale Energiestrategieën en met de Limburgse wethouders Energie & Duurzaamheid. Ook dient het als basis voor de Provinciale Energiestrategie.

Lees meer over de Provinciale Energiestrategie en Regionale Energiestrategieën.