Een warm én klimaatneutraal Roermond


Op 8 februari is de Ontwikkelovereenkomst voor het Slim Energienet Roermond ondertekend door Enpuls, de Provincie Limburg en de gemeente Roermond. Dit betekent dat de laatste voorbereidende fase van dit energienet is gestart.

De gemeente Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Het Slim Energienet Roermond (SER) wordt een efficiënt en duurzaam energiesysteem. Een laagtemperatuur warmtenet voor nieuwe en bestaande kantoren, bedrijfsruimten en woningen in de gemeente Roermond. In 2018 is onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van het SER en bleek dit haalbaar te zijn.

Ontwikkelfase

Met de ondertekening van de Ontwikkelovereenkomst op 8 februari is de ontwikkelfase begonnen. In deze laatste voorbereidende fase wordt gewerkt aan een investeringsvoorstel voor een warmtenet voor 1200 tot 2200 huishoudens. Deze fase duurt tot begin 2020. Als het warmtenet er komt, vult dit 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond in. Uiteindelijk moet het energienet een open en flexibele structuur krijgen, zodat later ook andere aanbieders en afnemers kunnen aansluiten.

Vervolgstappen

Op dit moment wordt met een aantal partijen gesproken over de vervolgstappen. Hierbij gaat het om: Smurfit Kappa Roermond Papier, Wonen Zuid, Jazz City, Varo Energy, Strabag, SIF en RVO. Smurfit Kappa Roermond Papier gaat waarschijnlijk de warmte leveren aan de andere partijen. RVO heeft een adviserende rol binnen het project.

Henk Visser, directeur Enpuls (onderdeel van Enexis Groep): "Slim Energienet Roermond is een open samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven, woningcorporatie, overheden en netbeheerder. Gezamenlijk laten deze partijen zien te willen bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Een project als SER biedt perspectief om de energietransitie echt te versnellen."

Wethouder Rens Evers van de gemeente Roermond: "We zullen steeds meer alternatieve manieren van energie moeten gebruiken. Door deze inspanning van alle deelnemende partijen kunnen we 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond invullen. Dit is een samenwerking die energie geeft."

Eric Geurts, gedeputeerde Energie en Duurzaamheid: "Limburg is al volop aan de slag met de energie- en klimaattransitie. Dat geldt in belangrijke mate ook voor de industrie. We zien in onze provincie dat de industrie, samen met haar partners, écht naar de toekomst kijkt en stappen wil zetten in verduurzaming. We investeren graag in technische innovaties die daaraan bijdragen, zoals dit warmtenet. Wat mij betreft gaan we in de toekomst industriële restwarmte volop inzetten om Limburgse huishoudens te verwarmen én onze CO2-uitstoot drastisch te verlagen."


Rens Evers (Gemeente Roermond), Eric Geurts (Provincie Limburg) en Henk Visser (Enpuls) zijn klaar voor de aanleg van het Slim Energienet Roermond.

Rens Evers (Gemeente Roermond), Eric Geurts (Provincie Limburg) en Henk Visser (Enpuls) zijn klaar voor de aanleg van het Slim Energienet Roermond.