Regeling coöperatieve energieprojecten loopt af


De regeling coöperatieve energieprojecten 2018-2019 loopt nog tot en met 28 februari 2019. Wilt uw energiecoöperatie nog gebruikmaken van de regeling, zorg dan dat de Provincie uw aanvraagformulier uiterlijk 28 februari ontvangt.

Bekijk de voorwaarden en download het aanvraagformulier op limburg.nl/loket/subsidies.

De regeling coöperatieve energieprojecten is nu bijna een jaar actief. Op 31 oktober 2018 is de regeling gewijzigd, zodat hij beter aansluit bij de praktijk. Het aantal aanvragen is daarna gestegen van 9 naar inmiddels 15.

Lokale energiemonitor 2018

Op 23 november 2018 verscheen de lokale energiemonitor 2018. In hoofdstuk 2.1 over de ontwikkeling van energiecoöperaties per provincie is te zien dat in Limburg 7 nieuwe lokale energiecoöperaties zijn ontstaan. De meeste van deze lokale energiecoöperaties en projectcoöperaties hebben wij kunnen helpen met een subsidie.