Limburgse duurzaamheidsregeling krijgt 75 miljoen uit Europa


De Europese Investeringsbank (EIB) en de Provincie Limburg investeren beide € 75 miljoen in de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Met deze regeling kunnen particulieren geld lenen om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren.

In totaal is er met deze kapitaalinjectie zo’n € 234 miljoen beschikbaar voor Duurzaam Thuis. De provincie heeft een wat ouder woningbestand dan de rest van Nederland. Dat biedt kansen én de noodzaak om nu versneld investeringen te doen. Het geld dat Limburgers kunnen lenen wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, een warmtepomp of HR-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert en verstrekt de leningen.

De overeenkomst tussen de Provincie Limburg en de Europese Investeringsbank is op 17 januari in Maastricht ceremonieel ondertekend door de vicepresident van de EIB, Andrew McDowell, en door gedeputeerden Eric Geurts (Energie en Duurzaamheid) en Ger Koopmans (Financiën). Koopmans: “Europees en Limburgs geld wordt hiermee bereikbaar voor Limburgse huishoudens.”

Waarom Duurzaam Thuis?

De Provincie Limburg neemt de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling van 49% CO2-vermindering in 2030 heel serieus. Dit blijkt uit de gepresenteerde Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak: LEKTA. De verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Met Duurzaam Thuis kunnen Limburgers veel besparen op hun energierekening en zélf hernieuwbare energie opwekken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan onze duurzaamheidsopgaven.

De regeling is een succes. Gedeputeerde Eric Geurts: “Ik ben blij dat we het in Limburg aangedurfd hebben om dit financieringsinstrument aan te bieden. Dat er behoefte aan is, blijkt wel uit de cijfers. Inmiddels hebben we al ruim 10.000 leningen verstrekt, ter waarde van in totaal zo’n € 85 miljoen. Daarmee hebben we niet alleen meer dan 20.000 ton CO2 bespaard, maar ook een flinke impuls op de arbeidsmarkt gerealiseerd. Ik schat in dat er zo’n 360 FTE aan arbeidsplaatsen bijgekomen is. Al deze successen zijn te danken aan de Limburgers die naar de toekomst durven kijken.”

Met de nieuwe investering heeft Limburg het grootste energie- en duurzaamheidsfonds voor particulieren van Nederland.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Het is voor het eerst dat de EIB rechtstreeks investeert in de ‘eindgebruiker’. De EIB stelde eerder al € 30 miljoen beschikbaar voor het Limburgs Energiefonds, dat investeert in innovatieve energie- en duurzaamheidsprojecten.

Vicepresident Andrew McDowell van de EIB: “Met het oog op de energietransitie zal efficiëntie een steeds belangrijkere rol spelen bij het besparen van energie en verminderen van emissies. Dit initiatief wil woonhuizen duurzamer maken, omdat privéwoningen vaak nog achterlopen in energie-efficiëntie. We zijn bijzonder trots op deze operaties, omdat het de eerste keer is dat EIB-gelden door een intermediair direct aan burgers worden geleend. Hierdoor wordt Europese steun niet alleen zichtbaar en tastbaar, maar vooral ook bruikbaar.”

Ook subsidie voor proceskosten

Naast deze financiële impuls ontvangt de Provincie Limburg ook een Europese Investeringssubsidie ELENA (European Local Energy Assistance) van € 3,4 miljoen. Met deze subsidie wordt 90% van de proceskosten betaald, zowel op programma- als op projectniveau. Ook draagt het veel bij aan de verdere versnelling van het aantal leningen die zijn uitgezet binnen de regeling Duurzaam Thuis. De middelen worden ingezet voor de kosten van uitvoering, marketing en communicatie.

Lening aanvragen

Meer weten of zelf een duurzaamheidslening aanvragen? Kijk op www.limburg.nl/duurzaamthuis.


Van links naar rechts: gedeputeerde Ger Koopmans, vicepresident Andrew McDowell van de EIB en gedeputeerde Eric Geurts. FOTO: Aron Nijs Fotografie

Van links naar rechts: gedeputeerde Ger Koopmans, vicepresident Andrew McDowell van de EIB en gedeputeerde Eric Geurts. FOTO: Aron Nijs Fotografie

Van links naar rechts: vicepresident Andrew McDowell van de EIB, gedeputeerde Ger Koopmans en gedeputeerde Eric Geurts. FOTO: Aron Nijs Fotografie

Van links naar rechts: vicepresident Andrew McDowell van de EIB, gedeputeerde Ger Koopmans en gedeputeerde Eric Geurts. FOTO: Aron Nijs Fotografie