Provincies werken samen met Duits ministerie aan milieuzaken


De provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vormen samen met het milieuministerie van het Duitse Noordrijn-Westfalen een milieunetwerk. Het doel is om over actuele internationale thema’s te spreken.

Thema's die te maken hebben met milieu, natuur, duurzaamheid, water en klimaat. De leden vinden het belangrijk dat er aan beide kanten van de grens inzicht en begrip is voor ontwikkelingen. Ook delen ze kennis over milieuzaken en onderzoeken ze hoe ze nauwer kunnen samenwerken.

Overleg

Op 22 februari 2018 vond het ambtelijke coördinatie-overleg ‘Structurele milieusamenwerking tussen de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en het milieuministerie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen’ plaats.

Behalve de 4 grensprovincies namen aan dit overleg ook deel:

  • het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV)
  • vertegenwoordigers van het consulaat-generaal in Düsseldorf
  • een provinciale vertegenwoordiger/lobbyist in Düsseldorf

Voor sommige thema’s worden medewerkers van andere instellingen en overheden bij het overleg betrokken.

Gemeenschappelijke milieuverklaring

Op 29 november 2018 overleggen de milieugedeputeerden van de 4 provincies en de staatsecretaris van MUNLV in Maastricht. Op www.grenspostdusseldorf.nl vindt u het volledige persbericht over dit milieunetwerk.


Grensoverschrijdend milieunetwerk

Foto: De leden van het grensoverschrijdende milieunetwerk.
Voorste rij vlnr: Michaela Zotzmann; Heike Szafinski; Kees Beurmanjer; Tanja Tyrann-Weyers; Anna Solar; Yvonne van de Berg; Sabine Valenti
Achterste rij vlnr: Frank van de Ven; Klaus Wannmacher; Jan Elzenga; Paul Levels; Doede Sijtsma; Andre Holtvluwer