Limburgse industrie tekent energie akkoord


Energieslurpende bedrijven in Limburg gaan samen de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dat doen ze om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Zij ondertekenden op 20 februari het Limburgs Energie Akkoord.

Twaalf bedrijven hebben hun handtekening gezet, evenals werkgeversvereniging LWV, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht namens enkele tientallen industriebedrijven in de Limburgse hoofdstad.

Gedeputeerde Daan Prevoo (energie) is blij met het akkoord omdat het partijen bij elkaar brengt om samen op te trekken. “Individuele bedrijven kijken nu over hun eigen fabriekshekken heen en wisselen kennis uit. Zonder deze structuur is het voor afzonderlijke bedrijven toch moeilijk om hier aan toe te komen,” zegt Prevoo.

De industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle energieverbruik in Limburg. Een derde alleen al komt op het conto van de 60 bedrijven op het industriecluster Chemelot in Sittard-Geleen. Ook landelijk is Chemelot een van de grootverbruikers. Het Limburgs Energie Akkoord is getekend op Chemelot, dat sowieso de ambitie heeft de beste en groenste chemie- en materialenbedrijventerrein van West-Europa te worden.

Behalve de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en LWV zijn de ondertekenaars:

 • Chemelot in Sittard-Geleen
 • E-MAX COMPANY in Kerkrade
 • Royal Mosa te Maastricht
 • Océ-Technologies B.V. te Venlo
 • O-I Manufacturing Netherlands B.V. te Maastricht
 • ROCKWOOL B.V. te Roermond
 • Sappi Maastricht B.V. te Maastricht
 • Smurfit Kappa Roermond Papier
 • Tredegar Film Products B.V. te Kerkrade
 • Trespa International B.V. te Weert
 • VDL Nedcar B.V. te Born
 • WEPA Nederland B.V. te Swalmen

Ga voor het volledige persbericht naar www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2018/februari/limburgse-industrie