Proeftuinen aardgasvrije wijken in Sittard en Brunssum


Limbrichterveld-Noord in Sittard en Brunssum-Noord krijgen een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van de wijk. Woningen, winkels en maatschappelijk vastgoed in Limbrichterveld-Noord worden aangesloten op Het Groene Net.

In Brunssum-Noord gaan meer dan 500 woningen van het aardgas af door aan te sluiten op het energienet van Mijnwater B.V.

Aardgasvrije Wijken

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft aan 27 gemeenten een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is € 120 miljoen beschikbaar. In het programma ‘Aardgasvrije Wijken’ doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Met het programma werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Actieve rol Provincie

De Provincie heeft samen met enkele gemeenten actief ingespeeld op dit landelijk programma. De gemeenten Heerlen, Brunssum en Sittard-Geleen hebben elk voor 1 juli 2018 een plan ingediend voor een proeftuin.

Op 1 oktober 2018 maakte het ministerie van BZK bekend welke gemeenten en wijken een rijksbijdrage ontvangen. Van de 3 aangedragen Limburgse wijken zijn Limbrichterveld-Noord en Brunssum-Noord geselecteerd. De ingediende plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook is gekeken hoe de plannen kunnen helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk.

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook helpt dit bij het beperken van de gaswinning in Groningen.