Sub­si­die Par­ti­ci­pa­tie


Oog hebben voor elkaar is belangrijker dan ooit. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. Daarom zijn er tal van initiatieven en projecten die participatie van kwetsbare groepen in de samenleving willen bevorderen.

Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling gelanceerd. Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten om de participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten). De kwetsbare doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

De subsidie voor deze projecten bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer in het project activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten) worden ontplooid kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 12.500,-. Projecten die (mede) ten doel hebben negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis te verminderen, kunnen bovendien 15% extra subsidie ontvangen.

De aanvragers kunnen organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en personen zijn. Tenminste één gemeente moet bijdragen aan het project.


Meer informatie