Kunsten


Met de vaststelling van het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 'Veerkracht van Cultuur' kiest de Provincie Limburg ervoor om te blijven investeren in de Limburgse kunsten. Dit doen wij omdat we vinden dat kunst en cultuur, in al haar facetten, behoort tot de fundering van de Limburgse samenleving.

Veerkracht van Cultuur

De ongekende kracht van het bestaande netwerk van harmonieën en fanfares, de vele verenigingen voor amateurkunsten en de aanwezige gevarieerde professionele infrastructuur geven Limburg een culturele uitstraling van hoog niveau. Wij willen bijdragen, in deze onzekere coronatijden, aan stabiliteit door continuering van ingezet beleid.

Wij bieden ruimte aan het culturele veld om, voor een zo breed mogelijk publiek, het cultureel en creatief aanbod te kunnen maken en te laten zien. Daarbij werken we aan een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod over heel Limburg.

Iedereen moet kunnen kennis maken met Cultuur. Cultuurparticipatie, cultuureducatie en festivals en evenementen zijn daarvoor van belang. Ook stimuleren wij cultureel ondernemerschap bij het culturele veld.

In deze ambitie trekken wij op met zowel de Rijksoverheid als met de gemeenten. We stimuleren de verbinding en samenwerking tussen diverse partners binnen en buiten de cultuursector en met partners van over de grens.