Kunsten


De Provincie kiest ervoor om te blijven investeren in de Limburgse kunsten. Dit doen we omdat wij vinden dat kunst en cultuur, in al haar facetten, behoort tot de fundering van de Limburgse samenleving. De ongekende kracht van het bestaande netwerk van harmonieën en fanfares, de vele verenigingen voor amateurkunst en de aanwezige infrastructuur voor cultureel toptalent geven Limburg een culturele uitstraling van hoog niveau.

In deze ambitie trekken we op met zowel de Rijksoverheid als met de gemeenten. We stimuleren de verbinding en samenwerking tussen diverse partners binnen en buiten de cultuursector. Daarbij zorgen we voor een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod over Limburg. We ondersteunen en bewaken het functioneren van provinciale steunfuncties. En we promoten de Limburgse cultuursector in en buiten Limburg.

Ruimte voor Cultuur

Het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 Ruimte voor Cultuur is op 29 oktober 2019 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Op 22 november 2019 vindt behandeling hiervan plaats in de Statencommissie Cultuur en Samenleving en op 13 december 2019 in Provinciale Staten.
Naar aanleiding van deze behandelingen kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden.

Popmuziek in Limburg

Limburg is dé popprovincie van Nederland. Meer dan 35.000 mensen maken meer dan 6 uur actief popmuziek per week. Een kwart daarvan speelt in een band, waarvan we er in Limburg ruim 2.600 tellen. Limburg kent grote landelijke festivals, zoals Pinkpop. Steeds meer bands treden op over de grens in België en Duitsland. In de Popnotitie ‘...dat heel Holland Limburgs...’ benoemen we onze plannen en investeringen op het gebied van popmuziek.