Immaterieel erfgoed


Ons immaterieel erfgoed, dat zijn onze gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities en uitdrukkingen. Maar ook de verhalen die we delen, en de taal die we met elkaar spreken. Dit erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Je zou kunnen zeggen dat iedere Limburger het immaterieel erfgoed in zich draagt. Het is wat we doen en wat ons Limburgers maakt.

Toekomst voor erfgoed

Met het programma 'Toekomst voor erfgoed' zet de Provincie zich in voor een levendig erfgoed. Om ons rijke erfgoed te behouden en er voor te zorgen dat het ook in de toekomst toegankelijk blijft, is een verandering nodig. Deze opgave gaan we de komende jaren op drie manieren aanpakken:

Erfgoed toegankelijk maken

We willen het erfgoed vastleggen en beter toegankelijk maken voor een groot publiek. Dat kan onder andere door beter collectiebeheer: het bewaren en delen van objecten, zowel fysiek als digitaal.

Erfgoed bewaren en behouden

We willen alle bestaande kennis en kunde zo goed mogelijk inzetten en het voortbestaan waarborgen. Daarbij richten we ons op samenwerking en het samenvoegen van functies van bestaande erfgoedorganisaties.

Erfgoed beter gebruiken en benutten

We willen betere samenwerking, ondernemerschap stimuleren en meer jeugd bereiken en betrekken. Om deze werkwijze te stimuleren hebben we een Erfgoedinnovatieregeling gemaakt.