Archeologie


Archeologie

De Provincie zet zich in voor archeologisch onderzoek en het behoud van waardevolle resten in ‘Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen, met een grote kans op archeologische vondsten.

Beeldmerk

Archeologie Limburg is een overkoepelende identiteit om de diverse projecten op het gebied van archeologie in Limburg met elkaar te verbinden en herkenbaar te maken als projecten waar de Provincie Limburg bij betrokken is.

Via Belgica

Via Belgica is de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg. De Via Belgica liep vroeger van Keulen tot aan Boulogne sur Mer en liep dwars door Zuid-Limburg van Rimburg (bij Heerlen) tot Maastricht.

Maasvallei

De Provincie werkt aan efficiënt en effectief beleid voor de Maasvallei. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen het beschermen van archeologische vondsten en het belang van projecten die bijdragen aan de hoogwaterbescherming van Limburg.

De Vondst

De Vondst is een archeologisch kenniscentrum waar men het proces van vondst tot vitrine op een unieke manier beleeft. Op een bruisende manier en een bijzondere locatie ervaart men dat archeologie meer is dan alleen vondsten zoeken en vinden.