Onderwijskwaliteit voor de toekomst


Het onderwijs leidt op voor de beroepen van de toekomst. Dat betekent opleiden voor nieuwe, wellicht nu nog onbekende beroepen. Hierbij past onderwijs dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, door middel van loopbaangericht opleiden en een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de Euregio.

De Provincie Limburg wil bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het onderwijs. We richten ons daarbij vooral op het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De belangrijkste onderwerpen zijn daarbij:

  • doorlopende leerlijnen in talentontwikkeling in het PO en VO
  • toekomstbestendig onderwijspersoneel
  • en versterking MBO niveau 1 en 2.

Betrokken partijen

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Regionale Opleidingscentra (MBO).