Limburg Werkt Akkoord


De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden. Samen met onder meer de arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen.

Met het Limburg Werkt Akkoord willen we 20.000 leer-werkplekken creëren in de komende tien jaar. Het is een onderdeel van de Sociale Agenda Limburg 2025.

Betrokken partijen

  • Gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties.