Human Capital Agenda’s en Techniekplan Limburg


De markt trekt aan en bedrijven durven weer te investeren. Hierdoor neemt de vraag naar personeel snel toe. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt: steeds meer werk wordt gedaan door computers en robots. Daarom stellen we onszelf de vraag of we wel opleiden voor de juiste beroepen. Hebben we voldoende geschikte vakkrachten en kenniswerkers om aan de vraag van vandaag en morgen te kunnen voldoen?

Werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt

  • Met de Human Capital Agenda’s werken we aan een goed functionerende arbeidsmarkt en het beperken van de mismatch tussen vraag en aanbod. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs zorgen we ervoor dat we voldoende mensen aantrekken, opleiden en behouden. Met name voor de sectoren logistiek, chemie & materialen, zorg, agrofood, health & life sciences en ICT.
  • Met het Techniekplan Limburg leveren we inspanningen om de instroom in technische opleidingen te vergroten, mensen goed op te leiden en om hen voor de techniek te behouden.

Betrokken partijen

Bedrijfsleven, brancheorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen.