Grensoverschrijdend leren en werken


Limburg grenst aan Duitsland en België. In het grensgebied, de Euregio, wonen veel mensen en zijn veel steden. Werkzoekenden hebben meer kansen als ze ook over de grens op zoek gaan naar een baan. Toch worden deze kansen nog onvoldoende gebruikt. Daarom heeft de Provincie Limburg het Actieplan Grensoverschrijdend leren en werken geschreven. In dit plan leggen we uit wat we doen om de kansen van werken en studeren over de grens beter te gebruiken.

We werken aan:

  • goede informatie voor grensarbeiders
  • grensoverschrijdende hulp bij het zoeken naar werk
  • meer aandacht voor Duits en Frans in het onderwijs
  • samenwerking en uitwisseling tussen onderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens.

Euregionaal onderwijs

De Euregio biedt een grenzeloze toekomst voor ons en onze jongeren. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat we deze grenzeloze kansen zo optimaal mogelijk benutten. Door grenzen te verleggen, te verbreken en te verzetten. Door grenzen weg te nemen en ze niet te zien. Met jeugd, ouders, scholen, overheid en bedrijfsleven grenzeloos denken en doen. En dat begint met Euregionaal Onderwijs.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

We willen dat Limburgse werknemers, werkzoekenden en werkgevers worden begeleid om goed voorbereid over de grens aan de slag te gaan. De Provincie zet daarom in op informatiedienstverlening, arbeidsbemiddeling, werkgeversservice en activiteiten rondom het euregionaal onderwijs. Een aantal zaken zijn daarbij nodig:

  • persoonlijk advies en ondersteuning
  • gerichte bijscholing
  • internationale diploma-erkenning
  • grensoverschrijdende teams voor arbeidsbemiddeling
  • vacatures delen tussen de landen.