Grensoverschrijdend leren en werken


Limburg grenst aan Duitsland en België. In het grensgebied, de Euregio, wonen veel mensen en zijn veel steden. Werkzoekenden hebben meer kansen als ze ook over de grens op zoek gaan naar een baan. Toch worden deze kansen nog onvoldoende gebruikt. Daarom heeft de Provincie Limburg het Actieplan Grensoverschrijdend leren en werken geschreven. In dit plan leggen we uit wat we doen om de kansen van werken en studeren over de grens beter te gebruiken.

We werken aan:

 • goede informatie voor grensarbeiders
 • grensoverschrijdende hulp bij het zoeken naar werk
 • meer aandacht voor Duits en Frans in het onderwijs
 • samenwerking en uitwisseling tussen onderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens.

Euregionaal onderwijs

We blijven grensoverschrijdend denken én handelen in het onderwijs stimuleren. Alleen dan zijn de jongeren van nu goed voorbereid op werken over de grens, en kunnen ze de baankansen ook verzilveren.

We werken aan:

 • kennismaken met onze buurlanden in het primair onderwijs
 • oriëntatie op studie en beroep door middel van taalexamens en beroepsoriëntatie in het voortgezet onderwijs
 • grensoverschrijdende, euregionale stages en opleidingen in middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

We willen dat Limburgse werknemers, werkzoekenden en werkgevers worden begeleid om goed voorbereid over de grens aan de slag te gaan. De Provincie zet daarom in op informatiedienstverlening, arbeidsbemiddeling, werkgeversservice en activiteiten rondom het euregionaal onderwijs. Een aantal zaken zijn daarbij nodig:

 • persoonlijk advies en ondersteuning
 • gerichte bijscholing
 • internationale diploma-erkenning
 • grensoverschrijdende teams voor arbeidsbemiddeling
 • vacatures delen tussen de landen.