Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) project aanlichting van het Bonnefantenmuseum


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) voor het project aanlichting van het Bonnefantenmuseum een subsidie te verlenen van maximaal € 116.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Middels dit project wordt het Bonnefantenmuseum aan de buitenzijde zodanig verlicht dat het bijzondere ontwerp van het museum zichtbaar en versterkt wordt in de avonduren. Momenteel valt het gebouw 's avonds en 's nachts nauwelijks op en kan haar kenmerkende rol in het stadsgezicht niet volledig uitspelen. Het Bonnefantenmuseum is vanaf 2021 opgenomen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024, en daarmee de Rijkserkenning (en financiering) gekregen voor de nationale relevantie en internationale uitstraling van het museum. Daarmee heeft de inzet op toekomstbestendigheid, zichtbaarheid en zichtbaar blijven een extra dimensie gekregen. De toren van het Bonnefantenmuseum is een stadsicoon dat staat voor modern en cultureel Maastricht. Naast het versterken van de oeverzone (door de verlichting) zal het vergroten van de zichtbaarheid van het Bonnefantenmuseum ook een positieve bijdrage leveren aan het algehele imago van het museum en de stad.

De in aanmerking komende kosten van het project aanlichting van het Bonnefantenmuseum bedragen € 188.171,18. De totale verleende subsidie voor het project aanlichting van het Bonnefantenmuseum bedraagt maximaal € 116.000,00, zijnde 61,65% van de in aanmerking komende kosten.