Steunverlening voor Stichting Opera Zuid Jaarplan en begroting 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Opera Zuid voor het Jaarplan en begroting 2021 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 400.000,00 voor het jaar 2021. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Als een van de drie operagezelschappen binnen de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) en het operagezelschap van Zuid-Nederland heeft Opera Zuid de voorbije jaren met beperkte middelen een uitermate succesvol en ambitieus programma gerealiseerd. De producties getuigen van hoge kwaliteit en hiervoor ontvangt het gezelschap ook terecht landelijke erkenning. De repertoirekeuzes en gedurfde producties geven het gezelschap de laatste jaren een steeds heldere signatuur. Ook internationaal geniet Opera Zuid aanzien. In Limburg is Opera Zuid sterk verankerd met een uitgebreid aantal regionale samenwerkingspartners.
De exploitatiesubsidie biedt de mogelijkheid om op langere termijn haar werking uit te bouwen, zich verder te positioneren vanuit Limburg en te wortelen in heel de provincie.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie 2021 van Stichting Opera Zuid bedragen € 2.659.924,00. De totale verleende subsidie bedraagt in totaliteit maximaal € 400.000,00, zijnde 15,03% van de in aanmerking komende kosten.