Actuele luchtkwaliteit Limburg

Hier kunt u de gegevens van de vijf meetstations voor luchtkwaliteit in de Provincie Limburg volgen.

Ga naar de actuele meetwaarden luchtkwaliteit Limburg

 Het Limburgse meetnet volgt de luchtkwaliteit rondom belangrijke bronnen. Het gaat hier om structurele metingen, gericht op ontwikkelingen op langere termijn. Hierdoor wordt de trend gevolgd en kunnen ontwikkelingen in de luchtverontreiniging gesignaleerd worden, waardoor trendbewaking en onderkenning van ontwikkelingen in de luchtverontreiniging mogelijk zijn. Het Limburgse meetnet bestaat sinds 1987 en wordt elk jaar schriftelijk gerapporteerd. 

De Provincie Limburg exploiteert het meetnet met vijf vaste stations. Er zijn twee meetstations rond de Chemelot Site in Sittard-Geleen, twee meetstations in Maastricht langs de A2-traverse (Nassaulaan) en op de Hoge Fronten en een meetstation in Horst aan de Maas.
De gegevens van de vijf meetstations kunt u volgen via actuele metingen luchtkwaliteit Limburg.

Daarnaast worden in het kader van handhaving of milieuonderzoek projectgewijs metingen verricht, gericht op specifieke uitstoot van fabrieken, ter voorbereiding of toetsing van het vigerende milieubeleid of als inventariserend onderzoek.

Het RIVM volgt de luchtkwaliteit volgens Europese richtlijnen. Het betreft drie achterpandmeetstations en twee stedelijke meetstations. Deze metingen kunt u volgen via http://www.lml.rivm.nl/.

Het RIVM heeft als landelijk werkend instituut o.a. de taak om tijdig te attenderen op mogelijke smogsituaties. 's Winters komt dat tot uitdrukking in verhoogde concentraties van met name zwevend stof, 's zomers is vooral ozon de boosdoener.

Luchtverontreiniging stopt niet bij landsgrenzen. Deze metingen kunt u volgen via Nordrhein-Westfalen en VMM België.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken