Melding ongewoon voorval


Voor wie

Als bij uw bedrijf een ongewoon voorval plaatsvindt, bent u verplicht vanuit de Wet milieubeheer (Wm) om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het bevoegd gezag voor de Wet bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Waarvoor

Het doel van deze melding is om snel inzicht te krijgen in de ernst en omvang van het ongewoon voorval.

Om volledig te voldoen aan de verplichting genoemd in artikel 17.2 lid 2 Wm dient u de melding aan te vullen met:

  • maatregelen die zijn ondernomen of worden overwogen om gevolgen voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  • maatregelen die worden overwogen om herhaling te voorkomen.