Wet natuurbescherming, houtopstanden, kapmelding en ontheffing


Voor wie

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden via een kapmelding. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht).

Waarvoor

  • Wilt u buiten de bebouwde kom bomen of beplanting  verwijderen en de oppervlakte van het totaal is meer dan 10 are, of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Wet natuurbescherming minstens 6 weken voor de kap een melding indienen. De grond waarop de gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). De Provincie kan als het nodig is een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.
  • In uitzonderlijke gevallen kunt u uitstel of een ontheffing van de herplantplicht aanvragen. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om een ontheffing aan te vragen de herbeplanting op een andere locatie te doen.
  • Voor het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Vragen

Heeft u een vraag over de Wet natuurbescherming? Die kunt u stellen via ons algemene contactformulier.