Kapmelding houtopstanden en ontheffing


Voor wie

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om een totale bosoppervlakte van minimaal 1000m2  of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht).

Waarvoor

  • Wilt u buiten de bebouwde kom bomen en/of beplanting verwijderen die onderdeel zijn van een houtopstand van meer dan 1000m2, of de houtopstand bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Wet natuurbescherming minstens 6 weken voor de kap een melding indienen. Dit geldt dus ook als u bijvoorbeeld 1 are wilt kappen binnen een houtopstand die in totaal minimaal 10 are groot is of als u 1 boom wilt verwijderen uit een rij van minimaal 21 bomen. De grond waarop de gekapte bomen hebben gestaan, moet u herbeplanten. De Provincie kan een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.
  • In bepaalde gevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen de herbeplanting op een andere locatie te doen.
  • Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde boskom dient u contact op te nemen met de gemeente.

Vragen

Heeft u een vraag over de Wet natuurbescherming? Die kunt u stellen via ons algemene contactformulier.