Subsidie Kerken 2022-2023 (vervallen)


De Provincie Limburg onderscheidt zich van de rest van Nederland door haar omvangrijke religieuze erfgoed, waarbinnen de kerken een bijzondere categorie vormen. De Provincie Limburg wil de instandhouding van monumentale kerken door middel van restauratie en/of herbestemming daarom ondersteunen.

Voor wie

Organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) die eigenaar zijn van een monumentale kerk in de Nederlandse Provincie Limburg en plannen hebben op het gebied van restauratie en/of herbestemming

Waarvoor

De Provincie Limburg wil monumentale kerken voor de toekomst bewaren. Daarom ondersteunt de Provincie de restauratie en/of de herbestemming van deze gebouwen, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid ervan. Hierbij is ook het betrekken van de lokale gemeenschap en het vertellen van het verhaal van het monument in zijn omgeving van belang.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.