Subsidie Monumenten (Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2018-2019) (vervallen)


De Provincie Limburg zet zich in voor het behoud van monumenten met een cultuurhistorische waarde. We willen historische agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken, industriële en andere grotere monumentale complexen helpen restaureren. We bieden hiervoor de subsidie Restauratie monumenten 2018-2019.

Voor wie

Eigenaren van een monument dat dringend gerestaureerd moet worden. Ook voor aanvragers die gemachtigd zijn door de eigenaar van het monument.

Waarvoor

Restauratiewerkzaamheden die met het oog op de cultuurhistorische waarde dringend dienen te worden uitgevoerd.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.