Subsidie omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant (TOWL) – 2e en laatste ronde (vervallen)


Het doel van deze Nadere subsidieregels is om ondernemingen tegemoet te komen in het geleden omzetverlies vanwege een vermindering in bedrijvigheid als gevolg van de overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in het getroffen gebied in Limburg en Noord-Brabant.

Voor wie

Voor subsidie komen in aanmerking ondernemingen waarvan één of meer van haar in het schadegebied gevestigde vestigingen als gevolg van de overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 zijn getroffen en daardoor significant (als bedoeld in artikel 7 van de Nadere subsidieregels) omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van eerdere regelingen.

Waarvoor

Tegemoetkoming in het omzetverlies van getroffen ondernemers die minder bedrijvigheid hadden door het hoogwater van juli 2021.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.