Subsidie OPZuid (Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020)


Voor wie

Dit is afhankelijk per paragraaf en is bedoeld voor onder andere het innovatieve MKB en samenwerkingsverbanden van MKB, kennisinstellingen en overheden.

Waarvoor

Voor een volledig overzicht adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

  • Voor projecten die onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen. En voor het stimuleren van onderwijsprogramma’s en voorzieningen waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de eisen die bedrijven in de topsectoren stellen aan technisch talent.
  • Voor onderzoek, innovatie en gebruik van koolstofarme technologie in gebouwen. Met name voor het testen en demonstreren van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten. En voor de eerste toepassingen hiervan in gebouwen en woningen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.