Subsidie Participatie 2022-2024 (Nadere subsidieregels participatie 2022-2024)


De subsidie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep Limburgers bevorderen en/of de problematiek van een groep Limburgers bespreekbaar maken. De doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

Voor wie

Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en personen.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om de samenredzaamheid en participatie in de samenleving van een doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten of monumenten), sport en/of natuur en landschap.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.