Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)


De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Voor wie:

Voor onder andere agrariërs, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincie, gemeenten, waterschappen, kennisaanbieders en samenwerkingsverbanden. Per paragraaf kan de doelgroep verschillen.

Waarvoor:

We delen de subsidiemogelijkheden als volgt in:

  • paragrafen open voor aanvragen
  • paragrafen gesloten voor aanvragen

Oude versie regeling en gesloten openstellingsbesluiten