Oprichting/deelname vennootschappen door gemeenten, goedkeuring door provincie


Samenvatting

Besluit u als gemeente om een stichting, vennootschap, coöperatie of vereniging op te richten of over te nemen? U moet hiervoor toestemming krijgen. U vraagt de goedkeuring aan bij de Provincie Limburg.

Toelichting

Een gemeente kan in het algemeen belang besluiten tot de oprichting of overnamen van een stichting, maatschap, vennootschap, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (verzekeringsonderneming). Dit besluit moet worden goedgekeurd door de Provincie Limburg. Goedkeuring wordt alleen gegeven als het besluit niet in strijd is met het recht of het algemeen belang.

Wet- en regelgeving