Omgevingsvergunning


Voor wie

Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijfsactiviteiten veranderen of uitbreiden, of gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Waarvoor

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken.

Digitaal aanvraagformulier

Uitvoerende instantie

Regionale Uitvoeringsdienst
Zuid-Limburg

E-mail: info@rudzl.nl
Telefoon: 043 389 73 30

Uitvoerende instantie

Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg-Noord

E-mail: info@rud­lim­burg­noord.nl
Telefoon: 0475 359 150