Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, schadevergoeding


Samenvatting

Lijdt u schade of heeft u schade geleden doordat een gebied tot beschermd natuurgebied is verklaard? Bijvoorbeeld omdat u last heeft van de beperkingen die dit met zich meebrengt. Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de Provincie Limburg of bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Toelichting

Als een gebied tot beschermd natuurmonument of Natura-2000-gebied is verklaard, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de activiteiten die in de omgeving en in het gebied plaats mogen vinden. U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding als u schade hiervan ondervindt.

Wet- en regelgeving

Natuurbeschermingswet