Speciaal onderwijs uit de openbare kas


Samenvatting

Wilt u met uw school voor speciaal onderwijs in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming? U kunt een aanvraag tot deelneming indienen vóór 1 februari bij de Provincie.

Toelichting

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks een plan op voor scholen met speciaal (voortgezet) onderwijs. Scholen die deelnemen aan het plan komen voor een periode van 4 jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Wilt u met uw school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hier gebruik van maken? Dan moet uw school eerst deel uitmaken van het jaarlijkse 'plan van nieuwe scholen' van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Scholen die in aanmerking komen zijn, scholen:

  • voor slechthorende kinderen
  • voor lichamelijk gehandicapte kinderen
  • voor langdurig zieke kinderen
  • voor moeilijk lerende kinderen
  • voor moeilijk opvoedbare kinderen
  • voor meervoudig gehandicapte kinderen
  • voor dove kinderen
  • voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  • die verbonden zijn aan pedologische instituten en instellingen.

Uitvoerende instantie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 VE Den Haag

Postadres:
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Tel: 0800 8051
Fax: 070 412 34 50