Zienswijzen

De termijn waarbinnen een zienswijze kon worden ingediend, liep van 5 april 2017 tot en met 31 mei 2017.
In de week van 26 juni 2017 wordt de Reactienota op de zienswijzen op deze website geplaatst.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken