Herindeling Landgraaf - Heerlen

Provinciale Staten van de Provincie Limburg hebben het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de herindeling ontstaat een robuuste gemeente van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken. De Provincie acht het tot stand komen van de nieuwe gemeente zowel van groot belang voor de toekomst van de inwoners van Heerlen en Landgraaf als ook voor de gehele regio Parkstad. De nieuwe gemeente, met als werknaam Landgraaf-Heerlen, zal een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen.

Zoeken

Uitgelicht

Zienswijzen

De termijn waarbinnen een zienswijze kon worden ingediend, liep van 5 april 2017 tot en met 31 mei 2017.
In de week van 26 juni 2017 wordt de Reactienota op de zienswijzen op deze website geplaatst.

Zoeken