huisstijl

Een huisstijl maakt duidelijk wie je bent. De huisstijl van de Provincie Limburg past bij een transparante, zakelijke en betrokken overheid die de dialoog met burgers en maatschappelijke organisaties zoekt. Doel van de huisstijl is de Provincie Limburg op een herkenbare, eigentijdse en eenduidige wijze presenteren. De huisstijl is zichtbaar in alle uitingen van de Provincie Limburg. De huisstijl is geen keurslijf. Het is een raamwerk waarbinnen veel variatie mogelijk is. De huisstijl van de Provincie Limburg is dynamisch, waarbij in de eerste plaats slechts de grote lijnen voor enkele basisuitingen als stramien vastliggen. De huisstijl is eenvoudig van opzet en biedt veel ruimte voor vormgevers en ontwerpers om steeds weer verrassende uitingen te ontwikkelen die passen bij de boodschap en de doelgroep.

Richtlijnen

Logo 

Gebruik logo
Gebruik van het logo is voorbehouden aan de Provincie Limburg. Particulier gebruik van het logo voor privé -of promotionele doeleinden is niet toegestaan.

Toepassing logo Provincie Limburg 
Het logo van de Provincie Limburg is een combinatie van een beeldmerk en woordmerk. Het woordmerk is in font Helvetica opgebouwd. Het beeld- en woordmerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen in principe nooit los van elkaar gebruikt worden. Slechts bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld op promotiemateriaal, kan het voorkomen dat het beeldmerk los gebruikt mag worden. Echter alleen met uitdrukkelijke toestemming van het cluster Communicatie.

Het logo zal altijd goed herkenbaar moeten worden afgebeeld. Het mag bijvoorbeeld niet worden opgenomen in de algemene kopij, getypte tekst of in een adresblok. Waar mogelijk dient het logo in kleur te worden toegepast. Gebruik van het logo in combinatie met andere grafische elementen is niet toegestaan. Het logo blijft altijd ongewijzigd, ook als het logo in combinatie met logo's van andere organisaties wordt toegepast.

Verhouding beeld- en woordmerk 
De verhouding tussen beeld- en woordmerk ligt vast, evenals de onderlinge afstand tussen de woorden provincie en limburg.

Formaten 
De minimale afmeting van het logo heeft een breedte van 50 mm (50% van het basis logo). Een kleiner formaat is alleen toegestaan uitsluitend met toestemming van het cluster Communicatie.

Logo full colour en zwart-wit 
Het logo wordt bij voorkeur in full colour gebruikt. Als dit niet mogelijk is wordt het logo in zwart-wit toegepast

Downloads

logoPL kleur

logoPL zwart

 

Ontvangt u subsidie van de Provincie Limburg?
Hebt u subsidie ontvangen en worden door of namens u een of meer publicaties gedaan met betrekking tot het te  subsidiëren project, dient door middel van het actuele logo van de Provincie Limburg plus de vermelding “mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg” eveneens te worden aangegeven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie.

Meer informatie

Met vragen over de huisstijl kunt u terecht bij het cluster Communicatie: mw. Cindy Ubaghs, telefoon (043) 389 73 86 of dhr. Peter Schrijen, tel. (043) 389 70 65.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken