Producten en Diensten

Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

Samenvatting

Wilt u een school voor volwassenonderwijs sluiten? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het opheffen van een school voor volwassenonderwijs zijn:

  • U maakt onderdeel uit van de directie van een school voor volwassenonderwijs. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Aanpak

De melding aan de minister doet u via een BRIN-mutatieformulier. Heeft u geen BRIN-mutatieformulier meer? Vraag dit formulier via e-mail op bij het Informatiecentrum Onderwijs (Ico).

Contact

U doet de melding bij de provincie, de Inspectie van het Onderwijs, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en voor een bijzondere school ook bij de gemeente.

Bijgewerkt

14-04-2017

Indieninstantie:

Gemeente

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel: 030 669 0600
Fax: 030 662 2091
info@owinsp.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 VE Den Haag

Postadres:
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Tel: 0800 8051
Fax: 070 4123450
http://reageren.minocw.nl/

Uitvoerende instanties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postadres:
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 412 34 56
Fax: +31 (0)70 412 34 50

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel: 030 669 0600
Fax: 030 662 2091
info@owinsp.nl

Informatiecentrum Onderwijs (Ico)
ico@duo.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken