Producten en Diensten

Ontgrondingsvergunning

Samenvatting

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor ontgrondingen in Rijkswater en in de andere gevallen bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
  • soort materiaal dat u gaat afgraven
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Contact

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het rijk? Vraagt u de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.

Bijgewerkt

31-03-2017

Uitvoerende instanties

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bezoekadres:
Plesmanweg 1-6
2597JG Den Haag

Postadres:
Plesmanweg 1-6
Postbus 20901
2500EX Den Haag
Tel: +31 (0)70 351 61 71
Fax: +31 (0)70 351 78 95

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Bezoekadres:
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Postadres:
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tel: 070 3516171
Fax: 070 3517895

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken