Stimuleringslening Duurzaam Thuis

Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis

Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Dit vergt investeringen en daarbij kunnen inwoners van de provincie Limburg vanaf 16 januari 2017 ondersteuning krijgen. Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van  maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

Asbest verwijderen
Denkt u erover om duurzaamheidsmaatregelen in uw woning te treffen of om uw woning levensloopbestendig  te maken? En moet u daarvoor ook asbest verwijderen? Ook deze kosten kunt u meefinancieren in de stimuleringslening Duurzaam Thuis.

Aantrekkelijke rentepercentages
U kunt voor tal van woningaanpassingen geld lenen tegen verschillende aantrekkelijke rentetarieven. Het te lenen bedrag kan worden verstrekt als een consumptieve of hypothecaire lening. Welke leningsvorm in uw situatie geldt, leest u hieronder.

Consumptieve lening
Als het te lenen bedrag maximaal € 25.000 bedraagt en/of u of uw partner 75 jaar of jonger is, dan komt u in aanmerking voor een consumptieve lening. Als u uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen treft  geldt er een vast rentetarief van 2%. Als u zowel duurzaamheids- als levensloopbestendigheidsmaatregelen treft en/of deze aanpassingen combineert met het verwijderen van asbest (minimum bedrag van € 1.250) komt u in aanmerking voor het verlaagde rentetarief  van 1,5%. Ook als u alleen levensloopbestendigheidsmaatregelen treft, geldt het lage rentetarief van 1,5%.

Hypothecaire lening (voor eigenaar-bewoners)
Als u meer dan € 25.000 wilt lenen en/of u of uw partner ouder is dan 76 jaar, dan komt u in aanmerking voor een hypothecaire lening. Voor een hypothecaire lening geldt een vast rentetarief van 1,1% als u uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen treft. Als u zowel duurzaamheids- als levensloopbestendigheidsmaatregelen treft en/of deze aanpassingen combineert met het verwijderen van asbest (minimum bedrag van € 1.250) komt u in aanmerking voor het verlaagde rentetarief  van 0,6%. Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u eenmalig € 850 afsluitkosten aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en de reguliere notariskosten voor het opstellen van de hypothecaire akte. Ook als u alleen levensloopbestendigheidsmaatregelen treft, geldt het lage rentetarief van 0,6%.

Is uw woning klaar voor de toekomst?

Naar verwachting lopen de kosten voor energie de komende jaren alleen maar op. Met energiebesparende of duurzame energieopwekkende aanpassingen van uw huis kunt u nu al een start maken met het verlagen van uw energiekosten. Voor het bekostigen van uitsluitend duurzaamheidsaanpassingen in uw huis, kunt u de lening Duurzaam Thuis tegen het voordelige rentetarief van 2% aanvragen. Als u duurzaamheidsmaatregelen combineert met levensloopbestendigheidsmaatregelen en/of het verwijderen en afvoeren van asbest met een minimum bedrag van € 1.250 komt u zelfs in aanmerking voor het lagere rentetarief van 1,5%.

Duurzaamheidsmaatregelen  
 • Zonnepanelen of zonneceldakpannen
 • Zonneboiler (Minimale productie van 1,5 GJ per jaar)
 • Vloer- en bodemisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Dakisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Dakisolatie ‘groen’ (≥ 8 m² beplanting)
 • Spouwmuurisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 1,1 m² K/W)
 • Gevelisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Hoog rendementsglas (warmtegeleiding ≤ 1,2 W/m² K)
 • Isolerende deuren (warmtegeleiding ≤  2,0 W/m² K)
 • Gevelpanelen (warmtegeleiding ≤  0,7 W/m²K)
 • Micro-wkk / HRe ketel (thermisch vermogen minimaal 100% en elektrisch rendement ≥ 15%)
 • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water)
 • Verbetering van de Energie Index (Verbetering ≥ 0,75)
 • Biomassaketel (voor verwarming en/of de warmtapwatervoorziening) of een op houtachtige biomassa gestookte kachel (pellet kachels en ketels) met een rendement ≥ 85%
 • Hoog rendement verwarmingssysteem
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om uw cv-installatie in balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld.
 • Accusysteem voor energieopslag
 • LED-verlichting
 • Infraroodpanelen voor verwarming
 • Grijswatersysteem
 • Warmteterugwinning voor douches en douchebakken (rendement uit afvalwater  ≥ 50% en rendement uit ventilatielucht ≥ 90%)
 • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator
 • A-label pomp voor vloerverwarming
 • Vraaggestuurde ventilatie

Is uw woning ook geschikt als uw mobiliteit afneemt?
Om langer zelfstandig, al dan niet met thuiszorg, thuis te blijven wonen, kunt u maatregelen treffen om de levensloopbestendigheid van uw woning te verbeteren. Voor aanpassingen die uw huis levensloopbestendig maken, kunt u tegen het verlaagde rentetarief van 1,5% de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

Levensloopbestendigheidsmaatregelen  
 • Het rollator- en/of rolstoeltoegankelijk maken van uw woning (buitenshuis met een helling of traplift of binnenshuis met een trap- of huislift).
 • Drempels verwijderen en/of drempelhulp aanschaffen.
 • Vergroten van de deurbreedte van uw huis (≥ 90 cm).
 • Vergroten van de verkeersruimte in uw huis.
 • Trapleuningen aan beide zijden van de trap.
 • Een mantelzorgwoning op uw eigen perceel realiseren, waarbij de woning moet voldoen aan de door de Provincie gestelde duurzaamheidsmaatregelen.
 • Een slaap- en/of badkamer op de begane grond of op uw leefverdieping realiseren, waarbij de kosten voor   een inloopdouche of zitdouche, een wastafel of een verhoogd toilet alsook de sloop- en herstelwerkzaamheden kunnen worden bekostigd met de lening.
 • Renovaties aan uw woning zoals een beugel, een aan de wand bevestigde douchestoel, antisliptegels, thermostaatkraan, éénhendelmengkraan, inloopdouche, verhoogd toilet en spoel-föhninstallaties op het toilet.
 • Een waterafvoer en -toevoer voor uw wasmachine op de begane grond of op uw leefverdieping.
 • Diverse domotica aanpassingen in uw woning realiseren die onderling en op afstand zijn te bedienen, zoals een digitale deurspion, automatische deur-, raam- en gordijnopeners, comfortsloten en elektrisch bedienbare sloten, alarmsystemen, loze leidingen en extra wandcontactdozen.
 • Het verbeteren van plafonds die het mogelijk maken om binnenshuis tilhulpvoorzieningen aan te kunnen brengen.

Verwijderen en afvoeren van asbest
Om uw woning duurzaam en/of levensloopbestendig te maken is het soms nodig om asbest te verwijderen of af te voeren. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen of bij het aanbrengen van isolatie. Vaak een kostbare en arbeidsintensieve klus. Ook deze kosten kunt u in combinatie met een duurzaamheids- en/of levensloopbestendigheidsmaatregel tegen een rentepercentage van 1,5% meefinancieren in de lening Duurzaam Thuis.

Specifieke eisen per maatregel
Bekijk voor de specifieke eisen per stimuleringsmaatregel de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis (pdf, 414 KB).

Rekenvoorbeelden
Kijk bij de rekenvoorbeelden om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden per soort maatregel.

Urgente woningaanpassingen
Bij urgente woningaanpassingen kunt u wellicht een beroep doen op uw gemeente voor een Wmo-voorziening. Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de mogelijkheden met betrekking tot uw woningaanpassing.

Welke voorwaarden worden gesteld?

 • U bent eigenaar-bewoner of huurder van de betreffende bestaande woning in de provincie Limburg.
 • De stimuleringslening Duurzaam Thuis kan zowel als een consumptieve als een hypothecaire lening worden afgesloten. Een hypothecaire lening wordt verstrekt als het leenbedrag hoger is dan € 25.000 en de eigenaar-bewoner (geldt niet voor huurders) of zijn/haar partner 76 jaar of ouder is. Let op: aan het verstrekken van een hypothecaire lening zijn taxatie- en notariskosten verbonden.
 • De Stimuleringslening Duurzaam Thuis heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en vanaf
  € 7.500 een looptijd van 15 jaar. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500.
 • Voor eigenaar-bewoners is het maximale leenbedrag € 35.000.
 • Voor huurders is het maximale leenbedrag € 25.000.
 • Huurders van 76 jaar of ouder kunnen gedurende een proefperiode van twee jaar in aanmerking komen voor een stimuleringslening door middel van een onderhandse akte.
 • Indien u huurder bent van de betreffende woning, dient u een ondertekende verhuurdersverklaring (pdf, 62 KB) mee te sturen
 • Per bestaande woning kunnen maximaal twee stimuleringsleningen worden toegekend tot een totaal leenbedrag van maximaal € 35.000.
 • De werkzaamheden voor het uitvoeren van de stimuleringsmaatregel(en) mogen niet gestart zijn alvorens de aanvraag is ingediend bij de Provincie Limburg.
 • De stimuleringslening vraagt u aan bij de Provincie Limburg en wordt vervolgens verstrekt en beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • SVn voert een krediettoets uit om te bepalen of de draagkracht van u als aanvrager voldoende is.
 • Bij verkoop, huurbeëindiging of tenietgaan van de woning waaraan de maatregelen zijn getroffen, dient de restschuld van de lening direct en volledig te worden afgelost.

Komt u in aanmerking voor de lening Duurzaam Thuis? Doe de test!

Ik ben huurder
Ik ben eigenaar-bewoner

Samen investeren in de toekomst

Hoe vraagt u een lening Duurzaam Thuis aan?

 • Het aanvraagformulier kan digitaal worden ingevuld, echter indienen kan vooralsnog uitsluitend per post. Het formulier vindt u rechtsboven onder het kopje ‘Digitaal aanvragen’. Tevens kunt u het aanvraagformulier eigenaar-bewoners  of het aanvraagformulier huurders  downloaden en voorzien van de bijlagen. De formulieren vindt u rechtsboven onder het kopje Downloads.
 • Aanvragen die compleet zijn, worden behandeld op volgorde van binnenkomst bij de Provincie Limburg.
 • Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zal de Provincie Limburg de lening voorwaardelijk toekennen. Daarover ontvangt u een brief van de Provincie Limburg met een aanvraagformulier en checklist van SVn;
 • U vult het aanvraagformulier en checklist  van SVn volledig in en stuurt dit samen met de benodigde documenten binnen acht weken naar SVn;
 • Uw aanvraag wordt vervolgens door SVn getoetst op haalbaarheid. Hierover ontvangt u bericht van SVn. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte van SVn met de overeenkomst van de lening;
 • De offerte van SVn dient binnen drie weken na verzenddatum van de offerte ondertekend bij SVn te zijn ontvangen. Het leenbedrag komt vervolgens beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de stimuleringsmaatregel kunt declareren.

Intermediair inschakelen
U kunt zelf een stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen of besluiten om iemand anders (intermediair) in te schakelen om de aanvraag in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u de stimuleringslening Duurzaam Thuis aan te vragen. U kunt de persoon machtigen door het machtingsformulier (pdf, 183 KB) in te vullen en als bijlage mee te sturen met het aanvraagformulier.

Andere duurzaamheidsregelingen
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u ook terecht voor een subsidie voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij het treffen van een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Kijk voor alle regelingen en subsidiemogelijkheden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vragen?
Bel (043) 389 7252 of mail uw vraag naar duurzaamthuis@prvlimburg.nl.

Handige links
Weten welke mogelijkheden u heeft om energie te besparen en welke levensloopbestendigheid maatregelen u kunt toepassen? Kijk op een van de volgende websites:

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Doe de test!

En check of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening Duurzaam Thuis.

Lees verder

Digitaal aanvragen

Contact

Vragen of meer informatie?

Lees verder

Rekenvoorbeelden

Bekijk de rekenvoorbeelden en doe er uw voordeel mee.

Lees verder

5000e duurzaamheidslening

De Provincie Limburg heeft sinds de start van de regeling twee jaar maar liefst 5000 duurzaamheidsleningen verstrekt.

Lees verder

Zoeken