Ankersmit Maalbedrijven B.V., Op de Bos 300 te Maastricht, aanvraag omgevingsvergunning 2017-204283

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
Locatie (postcode)
  • 6223EP 300
Publicatiedatum
22-08-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure


Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat de volgende aanvraag is ontvangen:

Aanvraag omgevingsvergunning
Voor: het realiseren van een maalinstallatie (PE24) met bijbehorend silopark ten behoeve van de opslag van het eindproduct
Locatie: Ankersmit Maalbedrijven B.V., Op de Bos 300, 6223 EP  Maastricht
Datum aanvraag: 14 augustus 2017
Zaaknummer: 2017-204283
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken