Binnenhavens en vaarwegen

In het vigerende Goederenvervoerplan en in maart 2012 door Provinciale Staten vastgestelde ambitiedocument Logistiek staat multimodaliteit centraal. De binnenvaart heeft daarbij een belangrijke rol. In Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt het provinciale beleid voor de binnenhavens verder geconcretiseerd.

 • Nieuwe editie ‘Havenlocaties Nederland 2017’ verschenen

  Naar aanleiding van het succes van 2016 met de eerste editie van Havenlocaties Nederland, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland in 2017 wederom uitgegeven. Opnieuw hebben een Limburgse binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Via 'Lees meer' komt u bij Havenlocaties Nederland 2017.

 • Havennetwerkvisie Limburg 2030

  26 november 2014

  Onder regie van de Provincie Limburg is in samenwerking met de Limburgse havengemeenten en Rijkswaterstaat Limburg een gezamenlijke Havennetwerkvisie Limburg 2030 opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft deze visie in haar vergadering van 2 oktober 2012 vastgesteld.

 • Havenatlas Limburg

  De havenatlas geeft een overzicht van de Limburgse binnenhavens met gegevens over toegankelijkheid, goederenoverslag, voorzieningen, contactgegevens en een kaartje van het haventerrein.

 • Links

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken